Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng ….. …..

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN…….

 

 

-       Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

-       Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..

-       Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.

-       Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

                                                              QUYẾT ĐỊNH:     

    Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng ….., để………………..gồm các thành viên có tên sau đây:

1.    …………………….……………..nhiệm vụ………………………………

2.    …………………….……………..nhiệm vụ………………………………

Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng, Ban và một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).

 

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và qui định của công ty.

 

Điều 4. Trưởng phòng HCNS, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: TC-HC.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

 

 

Tags
Gửi bình luận của bạn

Hãy share để mọi người cùng biết:

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng

10/ 10 - 3333 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 242

Hỗ trợ trực tuyến

                      

    Hotline: 0969 232 969

        (ZALO, VIBER)

 

 

banner 1 Banner 2 Thời gian làm việc Giấy chứng nhận
Back to top

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác