Biên bản họp hội đồng quản trị thành viên

Công ty Cổ phần XNK BBU                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian         : ……………………………………………………………..……….

- Địa điểm          : ……………………………………………………………..……….

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

     - Chủ tọa       : …………………………………………………………………..….

     - Thư ký        : …………………………………………………………………..….

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2012 – 2017, bao gồm:

1.    ……………………………………………………………………………………..

2.    ……………………………………………………………………………………...

3.    ………………………………………………………………………………..…….

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

1.             Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

2.             Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

3.             Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

V. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Chương trình họp đi đến sự thống nhất các vấn đề sau:

1.    Bổ nhiệm ông/bà ……………........................

Sinh ngày: …/…/…     

Số CMND: ………………… ngày cấp …………………. Nơi cấp: ……………..…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………..………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………..………………

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty …………………………………………………….

2.    Bổ nhiệm ông/bà ……………........................

Sinh ngày: …/…/…     

Số CMND: ………………… ngày cấp …………………. Nơi cấp: ……………..…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………..………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………..………………

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty ………………………………………………..

3.    Bổ nhiệm ông/bà ……………........................

Sinh ngày: …/…/…     

Số CMND: ………………… ngày cấp …………………. Nơi cấp: ……………..…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………..………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………..………………

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty ……………………………………………….

Cuộc họp kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

CHỦ TỌA                                                       THƯ KÝ              

 

 

 

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

 

 

 

 

Chuyên gia tư vấn đào tạo ThS Trần Văn Tuyến

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu BBU
Địa chỉ: 168 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM
Điện thoại: 0938 768 468 - 028 6273 3456

 

Tags
Gửi bình luận của bạn

Hãy share để mọi người cùng biết:

Biên bản họp hội đồng quản trị thành viên Biên bản họp hội đồng quản trị thành viên

Biên bản họp hội đồng quản trị thành viên

10/ 10 - 3326 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 60

Hỗ trợ trực tuyến

                      

    Hotline: 0969 232 969

    Hotline: 0909 85 30 36

        (ZALO, VIBER)

 

 

banner 1 Banner 2 Thời gian làm việc Giấy chứng nhận
Back to top

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BBU

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác