Hướng dẫn sử dụng viên bổ khớp Schiff MegaRed Joint Care.

  • Bạn nên sử dụng mỗi viên 1 ngày và nên sử dụng sau bữa ăn 15 phút để đạt hiệu quả tốt nhất.