Quyết định về việc cử đi đào tạo

 


                                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc cử đi đào tạoVề việc cử đi đào tạo

 

GIÁM ĐỐC

 

Căn cứ Điều lệ của Công ty ……………………………….……………………………………;

Căn cứ Quy chế đào tạo của Công ty …………………………..………………… (nếu có);

Căn cứ Biên bản họp số ………………… ngày ……………………….…………………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – nhân sự;

  

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Quyết định cử Ông/bà: ………………………………………..

Thuộc Phòng/ban: ……………………………………………………………………..…

Chức vụ hiện tại: ………………………………………………………………. (nếu có);

Tham gia khóa đào tạo về ………………….. tại …………………………………. Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Điều 2: Kinh phí tham gia khóa đào tạo nêu trên do Công ty chi trả.

Điều 3: Ông/ bà …………………… được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định nội bộ của Công ty trong thời gian tham gia đào tạo.

Điều 4: Các Ông/Bà Trưởng, Phó phòng Hành chính – Nhân sự; Tài chính - Kế toán và Ông Hoàng Quốc Khang căn cứ quyết định này thi hành.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

-      Như điều 3.

-         Lưu HC

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Chuyên gia tư vấn đào tạo ThS Trần Văn Tuyến
Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu BBU
Địa chỉ: 168 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM
Điện thoại: 0938 768 468 - 028 6273 3456

Tags
Gửi bình luận của bạn

Hãy share để mọi người cùng biết:

Quyết định về việc cử đi đào tạo Quyết định về việc cử đi đào tạo

Quyết định về việc cử đi đào tạo

10/ 10 - 3317 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 82

Hỗ trợ trực tuyến

                      

    Hotline: 0969 232 969

    Hotline: 0909 85 30 36

        (ZALO, VIBER)

 

 

banner 1 Banner 2 Thời gian làm việc Giấy chứng nhận
Back to top

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BBU

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác