Quyết định bổ nhiệm

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Giám đốc/Phó Giám đốc Công ty

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY ..................

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty....................................................................;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên Công ty ....................................;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm:

Bổ nhiệm ông/bà ……………........................

Sinh ngày: …/…/…     

Số CMND: ………………… ngày cấp …………………. Nơi cấp: ………………..……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………..……………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………..……………………..

Giữ chức vụ …………………………………………………………..……………………..

Điều 2: Ông/ bà ……………………….. có đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty............................ và các văn bản nội bộ khác của Công ty.

Điều 3. Ông/ bà ………………………… có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và các văn bản nội bộ của công ty

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 5. Ông/Bà ………….và phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5

- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Chuyên gia tư vấn đào tạo ThS Trần Văn Tuyến
Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu BBU
Địa chỉ: 168 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM
Điện thoại: 0938 768 468 - 028 6273 3456

 

Tags
Gửi bình luận của bạn

Hãy share để mọi người cùng biết:

Quyết định bổ nhiệm Quyết định bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm

10/ 10 - 3304 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 70

Hỗ trợ trực tuyến

                      

    Hotline: 0969 232 969

    Hotline: 0909 85 30 36

        (ZALO, VIBER)

 

 

banner 1 Banner 2 Thời gian làm việc Giấy chứng nhận
Back to top

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BBU

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác