Kế hoạch đào tạo chung

 

THÔNG BÁO

(V/v: Kế hoạch đào tạo chung)

 

Kính gửi:        Giám đốc các đơn vị trực thuộc ………

 

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả tổng hợp phiếu yêu cầu đào tạo từ các đơn vị, Trung tâm Đào tạo của …….. thông báo chương trình đào tạo năm ………. như sau (mẫu BMĐT-02 đính kèm theo thông báo này) đề nghị:

  1. Giám đốc các đơn vị căn cứ trên nhu cầu đào tạo thực tế của đơn vị mình và nội dung của kế hoạch đào tạo để điều chỉnh lịch đào tạo theo thời gian cụ thể (theo phiếu yêu cầu BMĐT-01 đính kèm) vào báo về Trung tâm Đào tạo trước ngày ….. / …../……. (nếu có thay đổi).
  2. Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến lịch đào tạo đến toàn thể cán bộ nhân viên của đơn vị
  3. Cán bộ phụ trách NLHT của các đơn vị được phân công hỗ trợ đào tạo chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ đào tạo cần thiết cho đơn vị mình (đề xuất mượn, mua mới, trang bị thiết bị…) căn cứ theo lịch đào tạo của đơn vị.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                     GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO 

            - Như trên

            - GĐ (báo cáo)

            - Lưu VP

 

  Chuyên gia tư vấn đào tạo ThS Trần Văn Tuyến

            Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu BBU

            Địa chỉ: 168 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM

            Điện thoại: 0938 768 468 - 028 6273 3456

Tags
Gửi bình luận của bạn

Hãy share để mọi người cùng biết:

Kế hoạch đào tạo chung Kế hoạch đào tạo chung

Kế hoạch đào tạo chung

10/ 10 - 3307 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 90

Hỗ trợ trực tuyến

                      

    Hotline: 0969 232 969

        (ZALO, VIBER)

 

 

banner 1 Banner 2 Thời gian làm việc Giấy chứng nhận
Back to top

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác