Biên bản vụ việc của BBU

BIÊN BẢN VỤ VIỆC

 

Hôm nay, hồi…… giờ …….  ngày ….. tháng ……năm ……

Tại:………………………………………………………………………………………………………….

 

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

1- Ông (bà): …………………………………………………. chức danh:………………………………...

2- Ông (bà): …………………………………………………. chức danh:………………………………...

Người chứng kiến:

Ông (bà): ………………………………………………. ……chức danh:…………………..…………….

Số CMND:……………………….cấp ngày ……/……../…….. tại ……………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...……………….…

Người liên quan đến vụ việc:

Ông (bà): ………………………………………………….…. chức danh:………………………………..

Số CMND:……………………….cấp ngày ……/……../…….. tại ……………………….………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………….……………...

 

Tiến hành lập biên bản vụ việc sau đây: (ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành ……. bản

Biên bản kết thúc hồi ………. giờ ……. cùng ngày,  mọi người có tên trên xác nhận sự việc, cùng ký tên dưới đây:      

   

     Người chứng kiến                           Người có liên quan                        Người lập biên bản          

    (ký, ghi rõ họ tên)                             (ký, ghi rõ họ tên)                            (ký, ghi rõ họ tên)                      

 

 

 

Chuyên gia tư vấn đào tạo ThS Trần Văn Tuyến
Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu BBU
Địa chỉ: 168 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: 0938 768 468 - 028 6273 3456                                    

 

Tags
Gửi bình luận của bạn

Hãy share để mọi người cùng biết:

Biên bản vụ việc của BBU Biên bản vụ việc của BBU

Biên bản vụ việc

10/ 10 - 3309 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 46

Hỗ trợ trực tuyến

                      

    Hotline: 0969 232 969

    Hotline: 0909 85 30 36

        (ZALO, VIBER)

 

 

banner 1 Banner 2 Thời gian làm việc Giấy chứng nhận
Back to top

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BBU

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác