Biên bản họp

Công ty Cổ phần XNK BBU                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN HỌP

Về việc xét khen thưởng………………………………………

 

Ngày … tháng …. năm …, tại ……………………………………., Hội đồng Thi đua khen thưởng công ty ………….. đã họp dưới sự chủ trì của (họ và tên, chức danh người chủ trì ).

 

-          Thành phần dự họp:

  1. (Họ và tên, chức danh )………………………………………………..
  2. ……………….………………………………………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………………………………………………….

-          Nội dung họp:

………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………….

-          Kết luận:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Sau khi xét xét thành tích và cân đối chung trong đơn vị, Hội đồng Thi đua khen thưởng công ty ………….. nhất trí đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc xét khen thưởng các tập thể và cá nhân với hình thức khen thưởng sau:

1.     Đơn vị, cá nhân được đề nghị khen thưởng, Hình thức khen thưởng ……………………;

2.     ………………………………………………………………………………………………………;

3.     ……………………………………………………………………………………………………....;

Biên bản này làm cơ sở để lập tờ trình trình …………………………….. xét khen thưởng./.

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Ký tên, ghi họ và tên  )

 

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

(Họ và tên, chức danh )

 

 


Chuyên gia tư vấn đào tạo ThS Trần Văn Tuyến
Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu BBU
Địa chỉ: 168 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: 0938 768 468 - 028 6273 3456                                                                                                                                           

Tags
Gửi bình luận của bạn

Hãy share để mọi người cùng biết:

Biên bản họp Biên bản họp

Biên bản họp

10/ 10 - 3297 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 69

Hỗ trợ trực tuyến

                      

    Hotline: 0969 232 969

    Hotline: 0909 85 30 36

        (ZALO, VIBER)

 

 

banner 1 Banner 2 Thời gian làm việc Giấy chứng nhận
Back to top

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BBU

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác